Civil

Servei legal

L’àrea del dret Civil és la més àmplia de les matèries donat que comprèn la major part del dret privat dins del nostre Ordenament Jurídic. Amb les relacions personals o patrimonials, ja siguin persones físiques com jurídiques, poden donar-se moltes situacions en les quals és necessària la presencia d’un advocat professional de l’àmbit civil que determini la millor solució per salvaguardar els interessos de la persona implicada. Per això, comptem amb un equip amb una àmplia experiència en l’àmbit civil tant en l’orientació i assessorament com en l’àmbit processal.

 

Oferim orientació, defensa i assessorament especialitzats en procediments judicials i arbitrals en les següents matèries:

 

 1. Dret de Família
 2. Dret de l’Assegurança i Responsabilitat Civil
 3. Drets dels Consumidors i Usuaris
 4. Dret dels Contractes i Obligacions
 5. Dret Bancari i Financer

Màxima seguretat jurídica tant els assumptes que tant sols requereixen d’un tràmit administratiu

El Dret Civil és la base fonamental de qualsevol sistema jurídic i des de ADV ADVOCATS hem vingut actuant i sumant experiència a cada branca d’aquest àrea. Cada situació és diferent i cada problema que ens plantegen els nostres clients necessita una resposta personalitzada i creativa per defensar els interessos jurídics que els hi són necessaris.

 

El Departament de Dret Civil ofereix tota la nostra qualitat tècnica i humana per aconseguir el millor servei en les matèries civils.  Entenem que qualsevol de les citades àrees s’ha de dur amb la màxima seguretat jurídica tant els assumptes que tant sols requereixen d’un tràmit administratiu com d’aquells de gran complexitat, tots necessiten d’una planificació ordenada i adequada a cada cas en concret per a evitar possibles preocupacions. Així, des de qualsevol tema o conflicte vinculat amb el Dret Matrimonial (separacions, divorcis) fins a les qüestions que s’emmarquen en qualsevol àrea del Dret Hereditari (transmissions, donacions, herències…) o reclamacions d’indemnitzacions per accidents de trànsit o per qualsevol altra causa,  els professionals d’ADV ADVOCATS defensen els interessos dels nostres clients donants resposta legal òptima per vehicular la millor opció en la resolució del conflicte.

Et detallem els serveis més destacats d’aquesta àrea:

 

 1. Matrimonis
 2. Separacions – Divorcis – Actualitzacions de pensions.
 3. Desnonaments
 4. Herències – Legítimes.
 5. Accidents de tràfic – Lesions.
 6. Contractes i Obligacions.
 7. Reclamacions de quantitat i recuperació d’impagats
 8. Negligències Professionals.
 9. Incapacitacions.
 10. Tuteles – Adopcions – Filiacions.
 11. Transaccions, conciliacions i solucions extrajudicials
 12. Indemnitzacions.
 13. Embargaments – Tràmits Registrals.

Necessites assessorament?

Contacta’ns, hi sortiràs guanyant