Laboral

Servei legal

És important comptar amb l’assessorament d’un advocat laboralista per afrontar els conflictes que sorgeixen en el dia a dia d’una empresa amb els seus treballador i viceversa, sense deixar marge a la improvisació.

 

Som conscients de la importància de les relacions laborals entre ambdues parts, i us aportem una visió estratègica i global que ens permet assessorar-vos eficaçment, essent sempre fidels als nostres valors i principis d’actuació; vocació pel servei, passió pel dret, iniciativa i innovació per trobar solucions, capacitat d’assumir responsabilitats, immediatesa i honestedat. 

 

El grup de professionals posseeix una dilatada experiència en l’àmbit laboral, amb una formació continua que permet estar al dia de les novetats d’aquesta àrea del dret que està en continu canvi legal. El nostre objectiu és oferir-vos la confiança i tranquil·litat per totes les qüestions que sorgeixin i de qualsevols altres de caràcter recurrent que es plantegin diàriament.

 

Mantenim un contacte permanent amb el client per tal de solucionar les qüestions plantejades amb el menor temps possible i amb el major rigor, donat que la matèria és molt personal, i afecta al àmbit dels sentiments i relacions i requereix en moltes ocasions respostes ràpides.

Essent sempre fidels als nostres valors i principis d’actuació; vocació pel servei​

Representem tant a empreses com a treballadors en la Jurisdicció social; als clients individuals, els assessorem abans de firmar el contracte laboral, durant el procés de negociació del mateix i en cas de finalitzar la relació laboral.

 

I a les empreses els oferim servei d’assessorament des de l’inici de la relació laboral amb el treballador així com la finalització del mateix. Proporcionem una major visió global de la situació al conèixer la situació d’ ambdós llocs de la taula.

Et detallem els serveis més destacats d’aquesta àrea:

 

  1. Assessorament i consultoria en tota mena d’afers relatius al dret del treball, la Seguretat Social i l’administració de personal
  2. Baixes i acomiadaments: assessorament i tramitació d’acomiadaments, confecció i presentació de papereta de conciliació davant el CMAC, assistència a l’acte i direcció de tràmits.
  3. Reclamacions de quantitat
  4. Reclamacions per incapacitacions
  5. Modificació substancial de les condicions laborals
  6. Assetjament laboral
  7. Mobbing

Necessites assessorament?

Contacta’ns, hi sortiràs guanyant