Herències

Servei legal

Les herències solen ser complicades d’abordar. A banda de l’exigència legal i tributària, hem d’afegit un cop emocional que suposa el perdre una ser estimat. El que pot suposar prendre decisions precipitades o equivocades. Per això el nostre equip s’assegura que a més de comprovar que tot el procés es fa dins de la legalitat, es respecta tots els drets de tots els implicats. Si no es té un advocat especialista en herències i en dret de successions, el procés pot complicar-se i convertir-se en una gestió encara més complexa.  

 

El nostre equip pot aportar:

 1. Més rapidesa a l’hora de realitzar els tràmits i per tant disposar abans del cabdal hereditari.
 2. Tenir la tranquil·litat de que la gestió la realitzen professionals en dret de successions.
 3. Saber com està el tràmit en tot moment i que es paguen tots els impostos de l’herència.
 4. Evitar conflictes familiars alhora de repartir l’herència.

 

Et detallem els serveis més destacats d’aquesta àrea:

 1. Testaments i pactes successoris. Elaboració de testaments i pactes successors davant notari
 2. Legítima. Assessorament per la reclamació de la legítima
 3. Exclusió d’hereus en el testament. Impugnació davant desheretaments injustes.
 4. Quarta Vidual. Reclamació davant del causant del cònjuge/parella de fet, en cas de no rebre herència
 5. Documentació per acceptar herència. Preparació de la documentació necessària per acceptar una herència
 6. Acceptació o renuncia de l’herència. Assessorament durant l’acceptació o renuncia de l’herència
 7. Herències sense testament. Declaració d’hereus davant de la falta de testament o testament nul.
 8. Negociació entre hereus. Negociació amb les parts implicades en la partició de l’herència.
 9. Impugnació de testament. Impugnació de testament en el cas d’una desheretament injusta.
 10. Impost de successions i plusvàlua. Liquidació dels impostos procedents a l’herència.
 11. Registre de la Propietat. Inscripció al Registre de la Propietat les finques heretades
 12. Cadastre. Reclamacions a Cadastre per errades en les transmissions.
 13. Trànsit. Canvi de nom dels vehicles dels causants als hereus.
 14. Procediments Judicials. Davant de conflictes hereditaris actuem en procediments judicials.

 

advadvocats herencies

La importància del testament

En algun moment de la vida haurem d’afrontar-nos amb la mort i per això és important realitzar el testament en el que fixem quin és el destí que volen que segueixi els nostres bens i drets una vegada no estem. Fer-ho junt amb un advocat d’herència garanteix que el procés es dugui a terme correctament i que els béns es transmetin de manera efectiva i segura. És per això que és essencial tenir un equip expert que sàpiga resoldre cada cas de manera òptima.

 

El procés hereditari

El nostre despatx compta amb advocats experts en successions que us acompanyarà amb la total confiança i proximitat als interessos de l‘herència. Doncs, som conscients que el procés successori és transcendental a la vida de les persones pel que crear un espai amable i segur de reflexió és primordial per tal que l’entorn sigui l’apropiat i ens permeti trobar les millor solucions.

Necessites assessorament?

Contacta’ns, hi sortiràs guanyant