Estrangeria

Servei legal

El teu objectiu és aconseguir la nacionalitat espanyola? No saps que requisits s’han de complir per a això o a on acudir? Els nostres advocats són experts en el Dret d’Estrangeria,  podem ajudar-te en tot aquestes gestions i  tràmits. Cada Estat té una àmplia llibertat per determinar quines persones  poden obtenir la seva nacionalitat, o dit d’una altra forma, per fixar els criteris jurídics sobre la base dels quals es determina qui són els seus nacionals i els qui deixen de ser-ho.

...la majoria de les sol·licituds són desestimades per falta de compliment d’algun dels requisits...

Si ets estranger i et trobes a Espanya per motius laborals, estudis o per qualsevol altra causa, hauràs de regularitzar la teva situació amb els corresponents permisos,  que et permetran estar aquí de forma legal.

Simplement has d’informar-te, deixar-te assessorar per professionals com nosaltres i realitzar tots  els tràmits necessaris per aconseguir aquests permisos i documents.

 

Si procedeixes d’un altre país i està vivint a Espanya i el teu desig és aconseguir un permís de residència permanent perquè els teus plans son quedar-te aquí durant molt temps, saps què és el que has de fer? Si la resposta és no, els nostres advocats i experts en la matèria poden explicar-te’ls i així poder aconseguir l’objectiu amb èxit i poder-te quedar aquí de forma legal.

 

Tenint en compte que la majoria de les sol·licituds són desestimades per falta de compliment d’algun dels requisits, resulta necessari apostar per especialistes que  t’orientin en cadascuna de les fases de la tramitació.

 

El nostre treball és comprendre, assessorar i resoldre les complexitats que comporten els processos de tramitació, a fi de buscar un resultat òptim, prenent en consideració les circumstàncies i necessitats de cada persona.

 

Comptem amb professionals especialitzats en matèria d’estrangeria, de manera que oferim un servei de qualitat,  tant en l’assessorament a l’immigrant o emigrant, com en la tramitació dels corresponents permisos de residència i/o treball o nacionalitat espanyola davant les autoritats competents.

advadvocats estrangeria

Així mateix, també portem la direcció lletrada en els recursos que s’interposin contra les resolucions administratives en aquesta matèria, ja sigui en via administrativa o contenciós-administrativa.

 

Et detallem els serveis més destacats d’aquesta àrea:

 

  1. Visat y residencia per a emprenedors.
  2. Autorització de residencia no lucrativa.
  3. Autorització d’estància per a estudis, mobilitat d’alumnes, pràctiques no laborals o voluntariats, prorrogues i modificació d’estància de residencia i treball.
  4. Autorització de residencia i treball inicial per compte pròpia a fi d’establir-se a Espanya iniciant un negoci propi.
  5. Nacionalitat espanyola.
  6. Arrelaments: social, familiar i laboral.
  7. Re agrupacions familiars.
  8. Targeta de familiar comunitari.

Necessites assessorament?

Contacta’ns, hi sortiràs guanyant