Dret bancari

Servei legal

El principal objectiu del Dret Bancari és regular i dictaminar com les entitats bancaries han de procedir i oferir els serveis bancaris als seus clients, ja siguin consumidors o professionals.

 

Essencialment la normativa bancaria persegueix evitar una desigualtat de condicions entre les entitats financeres respecte dels consumidors, això provoca que sigui molt recomanable comptar amb un assessorament d’un expert durant la contractació de qualsevol producte bancari. 

 

Precisament, el context econòmic en el qual ens hem trobat durant els últims anys unit a un cúmul de males pràctiques bancàries va provocar que les entitats financeres comercialitzessin productes complexos a petits inversors, encara sabent els nuls coneixements financers d’aquests clients infringint així els principis de transparència, seguretat i confiança que han de regir en aquest tipus de relacions contractuals.

 

Les entitats financeres, durant els últims anys, han imposat clàusules abusives en els contractes de préstec o crèdit subscrits amb consumidors. Una clàusula que pot ser considerada abusiva quan causa un palès desequilibri entre les parts i, també perquè l’entitat financera no ha informat degudament al consumidor de la seva inclusió i de les conseqüències que poden comportar les mateixes en un futur.

 

Així, si per exemple la teva hipoteca conté una clàusula sol abusiva has de saber que estàs pagant de més entre 100 i 200 euros al mes de mitjana. Com a experts en anul·lació de clàusula sol d’hipoteques, treballem perquè centenars de famílies en tota Espanya recuperin els seus diners.

El nostre deure es perseguir el bon funcionament del sistema financer i evitar les males pràctiques bancàries.

La sentència 705/2015 del Tribunal Suprem va declarar abusiva la clàusula en la qual s’imposa al consumidor el pagament de tots els tributs, comissions i despeses del préstec hipotecari. Com amb les clàusules sol, les clàusules d’atribució al consumidor de totes les despeses derivades de la constitució de la hipoteca són nul·les. Sol·licitem la nul·litat de la clàusula per abusiva, i la restitució de les despeses abonades com a conseqüència de la formalització d’hipoteca, amb els interessos acumulatius generats.

 

RECLAMACIONS JUDICIALS:

Clàusules abusives, mala praxis y productes bancaris complexos

El nostre despatx ha obtingut desenes de sentencies favorables de Jutjats de Primera Instància i Audiències Provincials de tot el territori en reclamacions judicials de clàusules abusives (clàusula sol, IRPH, despeses de formalització d’hipoteca, venciment anticipat, interessos abusius…), mala praxis bancaria i productes complexes tals com Swaps, hipoteques multidivises, accions de Banc Popular, obligacions, valors i execucions hipotecaries.

advadvocats dret bancari

La desaparició del Banc POPULAR. El dia 7 de Juny del 2017 la crisi que aguaitava Banc Popular es va donar per conclosa amb la compra per part de Banc Santander de l’entitat per un valor simbòlic d’un euro. L’adquisició pel Banc Santander del Banc Popular no significa que accionistes i bonistas no tinguin dret a reclamar els seus diners per una contractació que no va existir, al nou propietari, Banc Santander (qui ha comprat el banc amb tots els seus drets i obligacions) i és qui ha d’assumir les responsabilitats de l’antiga entitat financera dels accionistes que van acudir enganyats a l’ampliació de capital. El dret ofereix la possibilitat als afectats per Banc Popular d’emprendre reclamacions judicials orientades a la devolució de les accions i inversions dipositades mitjançant els productes oferts pel banc. Davant aquesta situació doncs, volem informar als afectats de Banc Popular que tenen dret a reclamar qualsevol accionista, bonista o inversor que hagi dipositat els seus estalvis en el Popular. Posa’t en contacte amb nosaltres i estudiarem el teu cas per donar-te el millor assessorament.

 

La regulació i doctrina actual, davant la situació exposada permet en moltes ocasions obtenir la nul·litat de les clàusules bancaries i conseqüentment la devolució de totes les quantitats abonades pel consumidor.

 

Et detallem els serveis més destacats d’aquesta àrea:

 

  1. Reclamació clàusula IRPH. Si la teva hipoteca esta subjecta al Índex de Referencia de Préstecs Hipotecaris, pots reclamar el pagat de més.
  2. Reclamacions en productes complexes.
  3. Reclamacions de clàusules abusives (clàusula sol, despeses de constitució hipotecaria, interessos de demora, venciment anticipat…)
  4. Impagament de la hipoteca
  5. Avalador hipotecari
  6. Hipoteca Multidivisa
  7. Execucions hipotecaries
  8. Negociacions de deute
  9. Assessorament en la contractació de crèdits o préstecs hipotecaris

Necessites assessorament?

Contacta’ns, hi sortiràs guanyant