Empreses i autònoms

Servei legal

Com a emprenedor, el teu temps és or. Tant si vols crear la teva empresa des de zero com si només busques una assessoria per portar a terme les gestions, podem ajudarte. Disposem de tots els serveis professionals que necessites tant a nivell particular com per a empresa.

 

Àrea Comptabilitat – Fiscalitat

L’objectiu fonamental de l’assessoria fiscal consisteix en posar a l’abast dels nostres clients la millor alternativa fiscal, adaptant-nos en tot moment a la normativa vigent, racionalitzant i minimitzant la càrrega tributària. Aquesta àrea està relacionada amb l’àrea comptable que és la base pel càlcul correcte dels impostos.

 

Des d’ADVADVOCATS oferim els serveis d’assessorament fiscal i comptable per tot tipus de negocis; autònoms I empreses. Entenem que cada client és diferent I per això oferim un assessorament personalitzat comptant amb un equip específic fiscal I comptable; com a assessors en tributació societària així com per les necessitats dels autònoms I fins I tot de les necessitats concretes que ens poden afectar a nivell personal I familiar.

 

Com a assessoria fiscal els oferim la possibilitat de tenir degudament actualitzada la comptabilitat de la seva empresa segons les seves necessitats. La nostra intenció és que la comptabilitat es converteixi en una eina útil per l’empresa per tal de que es puguin prendre decisions operatives i estratègiques en l’estructura de la mateixa. Tenir una comptabilitat ordenada, ràpida i transparent per tal de que en tot moment puguis conèixer la realitat econòmica del teu negoci. Analitzar la situació econòmica de l’empresa és garantia de creixement constant i segur.

 

Comptem amb una amplia experiència en fiscalitat i comptabilitat fet pel qual et podem ajudar a que la teva activitat empresarial sigui més fàcil i no tinguis que preocupar-te per cap dels aspectes comptables del dia a dia. T’oferim un assessorament personalitzat que et permetrà externalitzar els processos comptables i fiscals i dedicar-te plenament al teu negoci.

 

Et detallem els serveis més destacats d’aquesta àrea:

 

 1. Altes d’autònom
 2. Creació d’empreses
 3. Assessorament permanent en matèria comptable
 4. Confecció de comptabilitats
 5. Realització d’informes periòdics sobre l’evolució comptable de l’empresa
 6. Elaboració i legalització dels llibres oficials de comptabilitat al Registre Mercantil.
 7. Confecció i presentació dels comptes anuals al Registre Mercantil
 8. Assessorament i gestió fiscal integral d’empreses i autònoms.
 9. Confecció i presentació de tot tipus d’impostos i models; Impost Societats, IVA, IRPF, Impost de Patrimoni, Etc…
 10. Tributació de no residents
 11. Revisions fiscals completes
 12. Declaracions d’operacions intracomunitàries
 13. Inspeccions d’Hisenda i reclamacions davant d’organismes administratius.

Comptem amb una amplia experiència en fiscalitat i comptabilitat

Àrea Gestoria

L’àrea d’assessoria laboral, nòmines i assegurances socials,  té una gran importància per a les empreses i autònoms ja que la legislació laboral és molt canviant i requereix un important esforç  permanent per tal d’estar actualitzats.

 

Comptar amb un equip d’assessors laborals permet agilitzar i optimitzar els recursos de la teva empresa.

 

ADVADVOCATS gestiona tots els tràmits entre l’Administració i la teva empresa per tal de que sempre estiguis al dia de les obligacions que has de complir amb els propis treballadors, tant amb la Seguretat Social com a Hisenda. També ens encarreguem de la gestió i assessorament en l’àmbit jurisdiccional social orientat als nostres clients sobre la modalitat de contractació que més convé, ajudes i subvencions, confeccions de nòmines de personal, liquidacions de la Seguretat Social i assistència davant d’una inspecció laboral.

En què consisteix la quarta falcídia

Et descarreguem de les preocupacions que suposa haver d’estar pendents a cada moment de les novetats en matèria laboral i facilitar una coordinació global entre els aspectes laborals i fiscals de l’empresa. A més, sempre gaudiràs d’un assessorament permanent i integral per a oferir-te una resposta instantània i segura sobre qualsevol dubte que puguis tenir, sempre amb la garantia de màxima confidencialitat i seguretat en tots els processos.

 

Tots els nostres assessors estan permanentment actualitzats i amb continua formació sobre la normativa laboral i per continuar assessorant a tot tipus d’empreses i autònoms. La nostra estructura permet poder abordar qualsevol projecte que ens puguin plantejar, sempre basant-nos en l’experiència i la prudència que ens caracteritza per tal d’oferir al client el que més li convingui.

 

Et detallem els serveis més destacats d’aquesta àrea:

 

 1. Preparació dels rebuts de salari (nòmines mensuals, pagues extres, variables).
 2. Cotització mensual a la Seguretat Social i enviament de CRA’S
 3. Confecció de llistat resums de nòmines per a la comptabilització mensual
 4. Preparació de remeses bancàries pel pagament de les nòmines
 5. Tramitació d’altes, baixes i variacions dels treballadors a través del Sistema RED.
 6. Preparació dels contractes de treball, segons models oficials així com el seu registre al SPEE a través de CONTRAT@
 7. Confecció de documents relatius a  l’extinció de les relacions laborals així com la comunicació a través del Sistema RED i CERTIFIC@
 8. Gestió de partes d’incapacitat temporal i accidents de treball (sistema RED, i DELT@ i CONT@).
 9. Confecció mensual/trimestral de l’ingrés a compte de les retencions del IRPF (model 111) i del resum anual de les retencions del IRPF (model 190).
 10. Servei de descàrrega de notificacions electròniques per autorització expressa del client.
 11. Comunicació Altes, partes de confirmació i baixes d’IT dels treballadors.

 

Àrea mercantil i societari

El departament de dret mercantil tracta assumptes societaris, prestant un recolzament i assessorament en les gestions per a la constitució de societats, la reforma y actualització dels estatus i reglaments interns; l’ampliació i reducció de capital; la transmissió d’accions i participacions socials; desenvolupament de les funcions dels consells d’administració.  

L’objectiu dels professionals d’aquest departament és simplificar la complexitat de les operacions mercantils i acompanyar als nostres clients en totes les qüestions de compliment normatiu i govern corporatiu.

 

Et detallem els serveis més destacats d’aquesta àrea:

 

 1. Redacció d’actes i certificacions de soci únic, juntes generals i consells d’administració.
 2. Recolzament i assessorament als òrgans de gestió i administració societària.
 3. Participació com a secretari en Consells d’Administració.
 4. Assessorament a grups empresarials en les diferents fases de la seva activitat.
 5. Fusions, escissions i transformacions
 6. Redacció de contractes mercantils: distribució, arrendaments i franquícies
 7. Assessorament en ventes de negoci i grups empresarials
 8. Empresa Familiar: pactes i protocols
 9. Dissolució i liquidacions de societats

Necessites assessorament?

Contacta’ns, hi sortiràs guanyant