Tributs

Servei legal

En l’àmbit econòmic existeixen molts tributs que els ciutadans han der fer front ja sigui a l’Estat, la Comunitat Autònoma o bé als Ajuntaments. Cada acte que fem en la nostra vida quotidiana pràcticament genera un impost; si comprem, impost de transmissions patrimonials, si donem, impost de donacions, si heretem, impost de successions, si guanyem impost de la renda, si tenim, impost de patrimoni, etc…

 

Els tributs també són molt important alhora també de prendre decisions per exemple en temes matrimonials; si pactes una pensió compensatòria has de saber com t’afectarà en l’àmbit tributari. O bé, si t’ha tocat la loteria com administrar els diners o si has venut l’habitatge habitual.

Cada acte que fem en la nostra vida quotidiana pràcticament genera un impost...

Per tant, és molt important estar assessorat en aquest sentit per tenir la tranquil·litat i seguretat que no vindran sorpreses. El nostre equip  compta amb una àmplia experiència en les estratègies per minimitzar legalment l’impacte fiscal. A més, també intervenim en procediments econòmics administratius de tota mena davant de tribunals econòmics administratius regionals i Central amb interposició de reclamacions, al·legacions, recursos contra inspeccions d’Hisenda, el procediment davant els òrgans de recaptació, defensa davant de derivacions de responsabilitat, suspensions, embargaments i ajornaments. I, un cop esgotada la via administrativa, també actuem en la via jurisdiccional, davant qualsevol jutjat contenciós administratiu, el Tribunal Superior de Justícia, l’Audiència nacional el Tribunal Suprem, etc…

Et detallem els serveis més destacats d’aquesta àrea:

 

  1. Imposts Agència Tributària Catalunya (ATC); Actes jurídics documentats, Transmissions patrimonials Oneroses i Operacions societàries (Models 600) així com Impostos de Successions i Donacions (Models 660-650), Consolidació del domini amb extinció d’usdefruit (Model 653) o assegurances de vida (Model 652) i transmissió de vehicles (Model 620).
  2. Impostos a l’Agència Tributaria Estatal (AEAT); Declaració de la Renda i declaració del Patrimoni, declaracions informatives, impostos anuals i trimestrals, etc…
  3. Ajuntaments; Presentació i pagament de plusvàlues per qualsevol transmissió, IBIS, Taxes IAE, escombraries, etc.. i qualsevol altre impost d’aquest àmbit.

Necessites assessorament?

Contacta’ns, hi sortiràs guanyant