Diferències entre matrimoni i parella de fet

Amb el pas del temps, s’observa un canvi en les preferències de les parelles, ja que cada vegada més trien no casar-se i opten per altres opcions legals per a formalitzar el seu compromís emocional i familiar.

En aquest context, sorgeix la figura de la parella de fet, coneguda a Catalunya com a parella estable. Aquesta institució intermèdia no és equiparable al matrimoni en termes de drets i responsabilitats, però brinda un valuós nivell de protecció que pot adaptar-se en certa manera a les necessitats d’aquells que la trien.

Per això, en aquest article presentem una Guia sobre la parella de fet o parella estable a Catalunya, amb l’objectiu de proporcionar tota la informació necessària per a prendre decisions informades sobre com formalitzar legalment la seva unitat familiar.

Diferències entre matrimoni i parella de fet a Catalunya: aspectes legals i recomanacions

A Catalunya, igual que en altres regions d’Espanya, existeixen diferents opcions legals per a formalitzar una relació de parella, sent les més comunes el matrimoni i la parella de fet. Totes dues opcions tenen implicacions legals i ofereixen una sèrie de drets i obligacions a les persones involucrades.

A continuació, explorarem les diferències generals entre el matrimoni i la parella de fet, així com els aspectes relacionats amb herències, pensions i successions, i quan es recomana optar per l’una o l’altra forma d’unió.

Diferències generals

El matrimoni és una institució reconeguda i regulada pel Codi Civil i les lleis estatals. En contreure matrimoni, les parelles adquireixen drets i obligacions tant personals com patrimonials. El matrimoni a Catalunya es regeix per les mateixes normatives que en la resta d’Espanya.

D’altra banda, la parella de fet és una unió registrada entre dues persones que conviuen de manera estable i en una relació d’afectivitat anàloga al matrimoni. A Catalunya, la Llei 10/1998 regula el règim jurídic de les parelles estables. Per a formalitzar una parella de fet, és necessari inscriure’s en el Registre de Parelles Estables de la Generalitat de Catalunya.

El codi Civil de Catalunya contempla que dues persones que conviuen en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial es consideren parella estable en qualsevol dels següents casos:

a) Si la convivència dura més de dos anys ininterromputs.

b) Si durant la convivència, tenen un fill comú.

c) Si formalitzen la relació en escriptura pública.

En primer lloc, hem de tenir clar que aquest Registre NO equipara legalment als matrimonis amb les parelles de fet i per això us hem volgut traslladar aquest quadre realitzat per la pròpia Generalitat de Catalunya per tal de que alhora de triar unir-vos amb la vostra parella sapigueu abans, les diferències entre matrimoni i parella de fet a Catalunya:

Diferències entre matrimoni i parella de fet

Val a dir que el Codi Civil de Catalunya i la resta de normativa aplicable equipara el drets i les obligacions de les parelles estables amb els dels matrimonis en relació amb les successions, els reagrupaments familiars i les compensacions econòmiques per raó del treball quan es produeix una separació.

Val a dir que el Codi Civil de Catalunya i la resta de normativa aplicable equipara el drets i les obligacions de les parelles estables amb els dels matrimonis en relació amb les successions, els reagrupaments familiars i les compensacions econòmiques per raó del treball quan es produeix una separació.

Recomanacions per a triar entre matrimoni i parella de fet

A l’hora de decidir entre matrimoni i parella de fet a Catalunya, és important tenir en compte les següents recomanacions:

  • Desitjos i compromisos personals: Considera les teves pròpies preferències i les de la teva parella quant al tipus de compromís que desitgen establir. Algunes persones valoren el simbolisme i la formalitat del matrimoni, mentre que unes altres prefereixen una unió més flexible com la parella de fet.
  • Protecció legal i patrimonial: Si et preocupa la protecció legal i patrimonial, el matrimoni ofereix una major seguretat en termes d’herències, pensions i successions. Si desitges assegurar aquests drets per a la teva parella, el matrimoni pot ser la millor opció.
  • Simplificació i flexibilitat: La parella de fet pot ser una alternativa més senzilla i flexible en comparació amb el matrimoni. No requereix una cerimònia o formalitats legals complexes, la qual cosa pot ser atractiu per a parelles que busquen una unió menys formal però que encara desitgen alguns beneficis legals.
  • Costos i tràmits legals: El matrimoni implica uns certs costos i tràmits legals, com la celebració d’unes noces i el registre civil. Si prefereixes evitar aquestes despeses i tràmits, la parella de fet pot ser una opció més econòmica i fàcil d’establir.

Recomanacions professionals: Si tens dubtes sobre quin és la millor opció per a tu i la teva parella, és recomanable buscar assessorament legal i consultar a un advocat especialitzat en dret de família. AdvAdvocats pot proporcionar-te informació detallada sobre els teus drets i les implicacions legals de cada opció en la teva situació específica.

En última instància, l’elecció entre matrimoni i parella de fet a Catalunya dependrà de les preferències i circumstàncies individuals de cada parella. Avalua acuradament els aspectes legals i personals abans de prendre una decisió i, si és necessari, busca orientació professional per a assegurar-te de prendre l’opció que millor s’adapti a les teves necessitats i desitjos.

Si estàs pensant a casar-te o convertir-te en parella de fet o ja ho ets i tens dubtes, contacta  amb AdvAdvocats, estudiarem la vostra situació i valorarem quin tipus d’unió us beneficia més.