Consells per a pagar menys impostos de successions

En aquest article compartirem alguns consells per a pagar menys impostos de successions.

Tots som coneixedors de l’elevat import que s’ha de pagar per l’impost de donacions successions, però hi ha alguna manera d’optimitzar aquest impost?

Parlar de l’ impost de successions, moltes vegades fa posar-nos els pels de punta. Ens fa pànic pensar-hi, per què sentim comentaris o hem vist algun reportatge o sentit alguna notícia als mitjans de comunicació, sobre gent que s’ha hagut de vendre la casa per pagar-lo , que l’estat s’ho ha quedat, i que la  gent ha renunciar a les herències per que no poden pagar-les…

Aquestes manifestacions tot i que pot passar en casos molt concrets, però els que ens hi dediquem sabem que això no és l’habitual. Pot resultar car, i es cert que és més o menys gravòs depenent de a quina comunitat autònoma estàs, i per quin partit polític està governada. Catalunya no és de les més cares per esta entre elles.

Una bona planificació fiscal pot fer que es paguem menys impost de successions.

Dit això, és molt important planificar fiscalment la nostra herència. I què vol dir això? Doncs fer un llistat del que tenim, valorar-ho i en funció de com ho volem repartir entre els nostres hereus, i fer un càlcul del què pagaran. Es cert que quan arribi el fet imposable, es a dir la mort, pot ser que tots els nostres càlculs no hagin servit gaire doncs la normativa pot haver variat, però hem de pensar-ho amb la fórmula “rebus sic stantibus” com si les coses no variïn.

Per que? Doncs perquè seguint unes pautes que un expert en la matèria et pugui donar aconseguiràs reduir els impostos: hi ha bonificacions per habitatges habituals, per tant la teva residencia habitual és bàsica, no només per gaudir del habitatge sinò per conèixer si la competència la te una comunitat o una altre, en el cas de que el causant hagi residit abans de la seva mort a una altre comunitat.  

La norma es que es paguen a la Comunitat Autònoma a on residia el causant i ho paga l’hereu en funció del que reb, per tant, els canvis de residencia a altres Comunitats per a no pagar, han de ser reals (establir efectivament la residencia) i només tindran efecte transcorregut dos anys i sis mesos des de que es va produir el trasllat.

consells per a pagar menys impostos

Hi ha  bonificacions per a cert tipus d’empreses familiars, hi ha productes financers amb més reduccions que d’altres, hi ha unes bonificacions per certs familiars o per persones que conviuen,…

Hi ha vegades que un cop estudiat  arribem a la conclusió que  val la pena fer donacions en vida, i així reduir el impacte fiscal. Altres vegades la donació en vida és més cara que l’herència  i per res del mon es recomanaria.

L’impost de successions és un impost modelable, en el sentit de que el  podem optimitzar amb una bona planificació fiscal,  i per això recomanem sempre fer un estudi i deixar-se recomanar per un professional expert en la matèria. I no només abans de que es produeixi la mort, sinó, també, una vegada produïda es pot realitzar un estudi per formular l’acceptació de la millor forma fiscalment parlant.

Sabem que la planificació financera és clau i quan es tracta d’herències minimitzar els impostos poden marcar una gran diferencia. Aquí establim uns consells intel·ligents per ajudar-te a pagar menys impostos a les herències:

Consells per a pagar menys impostos de successions:

1.- S’han de conèixer també els impostos locals: A les herències no només s’ha de tenir en compte el Impost de Successions, sinó que també està la Plusvalua Municipal, impost dels Ajuntaments del lloc a on estiguin situats els immobles. Cada ens local  té les pròpies normatives. La vivenda habitual del causant, normalment està bonificada, si be, segons els municipis, amb requisits i amb penalitzacions si es ven abans de que es permeti.

2.- Si l’hereu te un grau d’invalidesa superior a un 33% te unes bonificacions, i aquestes son importants si el grau és d’un 65% Per tant la quota de l’herència a un familiar amb discapacitat es pot augmentar per així pagar menys.

3.- Donacions en vida en lloc de heretar-ho no son necessari ni convenient doncs els casos que les donacions son mes econòmiques son aquelles de grans quanties, per tant no s’han de fer quan els hereus son els cònjuges (te bonificacions del 99 %a la quota),  d’empreses familiars o accions de les empreses o quan només sigui la vivenda habitual al cònjuge, descendents i ascendents.

4.-L’impost és progressiu, per tant quan més es rep més és paga, així si ho dividim entre molts hereus es pagarà menys ja que la quota per cada un serà inferior.

5 .- Si no hi ha diners per pagar els impostos es pot demanar, una pròrroga de 6 mesos i després un aplaçament del pagament.

com pagar menys impostos de successions.

6.- Si els immobles que s’hereten es pretenen vendre posteriorment,  s’ha de tenir en compte que, una vegada venut s’haurà de tributar per IRPF al tipus fixa de guanys patrimonials, amb la qual cosa, valdrà la pena, valorar els immobles a l’herència no en el mínim sinó en el valor real, si el tipus de l’impost de successions és inferior al de l’IRPF.

7.- També es molt interessant nomenar familiars en un pla de pensions, com a beneficiaris del mateix, ja que els plans de pensions tributen en renda, a rendiments del treball i no a successions, si els que el rep no te gaires ingressos l’IRPF serà, segurament,  més econòmic que l’impost de successions (depenent de les persones i la quantia dels bens).

8.- Es pot planificar una herència per a parents llunyans, que és molt més costosa, fer servir una societat que es creí abans perquè sigui ella  l’hereva.

9.-Consulta un professional: Res no substitueix el consell d’un professional d’impostos. Un assessor fiscal o un advocat especialitzat en planificació patrimonial et pot ajudar a dissenyar una estratègia personalitzada i legal per minimitzar els impostos.

 

Consells per a pagar menys impostos de successions.

Recorda que la planificació és clau. No deixeu tot per a l’últim minut i preneu decisions informades per protegir el vostre patrimoni. La planificació adequada pot marcar la diferència entre una càrrega fiscal significativa i una transició financera suau per als teus éssers estimats!

Esperem que et serveixin aquests consells per a pagar menys impostos!

Pot interessar-te el nostre article sobre les col·lacions hereditàries.

Si tens dubtes pots posar-te en contacte amb ADV ADVOCATS i t’assessorarem sense compromís. Contacta’ns ara a través de la nostra pàgina web i el nostre equip d’experts es comunicarà amb tu el més aviat possible.