Bonus kit digital

bono-kit-digital

En 2022 per fi es posa en marxa les ajudes que pertanyen al Plan Kit Digital, que busquen promoure la transformació digital de les PYMES i dels autònoms, amb la finalitat de que siguin més competitius tan dins com fora d’Espanya.

A través de les quantitats rebudes, els beneficiaris poden fer front al pagament de les solucions de digitalització com la creació d’una pàgina web, millora de la ciberseguretat del negoci, gestió de les xarxes socials o la inversió en business intelligence.

Una de les particularitats del bonus digital es que l’autònom que ho rep no pot contractar el servei de digitalització amb qualsevol proveïdor, ha de realitzar-ho amb un agent digitalitzador degudament acreditat.

Per què s’escau un agent digitalitzador?

És l’ordre que regula el Kit Digital la que imposa l’obligació de que els serveis reemborsables a través de les ajudes s’hagin de contractar mitjançant un agent digital. El que es buscar amb això és brindar noves oportunitats de negoci a PYMES i autònoms que desenvolupen la seva activitat en aquest sector.

Donat que és possible que molts negocis que estan en una fase poc avançada de de transformació digital no coneguin a prestadors de serveis d’aquest tipus, el llistat d’agents digitals els ajuda a localitzar als professionals més adequats pel seu cas concret.

És un sistema win-win en el que tothom surt guanyant. Els autònoms y PYMES que es vulguin digitalitzar, perquè no s’han de complicar la vida en cercar professionals capaços de fer el que ells necessiten. I els autònoms i PYMES dedicats al àmbit de les TIC, perquè així tenen una bona oportunitat de captar nous clients.

El Kit Digital és la primera gran mesura relacionada amb la digitalització sota el paraigües dels fons europeus de recuperació. 3.000 milions d’euros en bonus per a la transformació tecnològica de PYMES i autònoms, justament qui constitueixen el 99% del teixit productiu espanyol i la meitat de l’ocupació.

Qui hi pot accedir?

PYMES o micropyme que vulgui accedir a aquestes ajudes del “Kit Digital” a la seva primera convocatòria. Així, per beneficiar-se d’aquestes subvencions a la digitalització, les empreses hauran de complir amb els següents requisits:

  • Estar inscrit al cens d’empresaris, professionals i retenidors
  • No tenir la consideració d’empresa en crisis
  • Estar al corrent de les obligacions tributàries i front a la Seguretat Social
  • No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió Europera que hagi declarat una ajuda il·legal e incompatible amb el mercat comú
  • No estar incursat en cap altre de les prohibicions previstes en la Llei General de Subvencions
  • No superar el límit de les ajudes de mínims
  • Haver realitzat l’evaluació del Nivell de Maduresa Digital, d’acord amb el test de diagnòstic disponible a la plataforma Acelera PYME

Així mateix, recordem que el primer tram d’aquestes ajudes constaran de 500 milions d’euros i estarà dirigit a empreses d’entre 10 i 49 treballadors. Més endavant, i fins el 2023, s’aniran llençant noves convocatòries que cobreixin la resta del espectre de PYMES i autònoms del país.

kit-digital-agente-digital

Què es subvencionarà?

Gràcies a la publicació d’aquest programa al BOE, ja coneixem el desglossament complet de les ajudes del “Kit Digital”, tant per tamany de les empreses com per les diferents categories de productes i serveis que es van oferir al catàleg de “agents digitalitzadors adherits”.

En aquest sentit, les petites empreses d’entre 10 i 50 treballadors podran optar fins a 12.000 euros en aquests “bonus digitals”. Les següents al escalafó, les companyies d’entre 3 i 10 treballadors, podran arribar fins a 6.000 euros. I per últim, les microempreses de fins a 3 treballadors només aconseguiran l’ajuda per valor de 2.000 euros.

Per categories, el “Kit Digital” subvencionarà els llocs i presència per internet (s’exigirà un domini web, hosting durant un any i una web amb mínim 3 apartats i un disseny sensible i autogestionat, amb SEO bàsic), comerç electrònic (amb mínim 100 referències de productes i passarel·la de pagament inclosa) o la gestió de xarxes socials (amb la publicació d’entre 4 i 8 posts al mes).

També es finançaran solucions per a la gestió de clients (incloent la captació de nous leads), les eines de “business intelligence” i anàlisis de dades (amb requisits per temps de parametrització i d’emmagatzament de dades -1 Gb-), de gestió de procediments i fluix de treball (ERP), factura electrònica (que haurà de ser un programa sense límits per número de documents emesos), oficina virtual (per tecnologies de col·laboració i treball remot) o ciberseguretat i comunicacions segures.

S’atorgarà una única subvenció pública per beneficiari entre totes les convocatòries del programa. Una vegada concedit el “bonus digital”, els beneficiaris abonaran el preu de les solucions de digitalització que contracten, amb una cessió del dret de cobrament de la subvenció pública concedida.

Això si, les ajudes tenen numerosos matisos i limitacions. Per exemple, no seran subvencionables els impostos del IVA, el Impost General Indirecte Canari, ni l’Impost sobre la producció, els serveis i la importació. Tampoc es permetrà incloure en aquestes ajudes, ni hardware, serveis de telecomunicacions i connectivitat a Internet o les despeses d’assessoria o gestoria per obtenir aquestes ajudes.

Al contrari, i més enllà de la implantació pròpiament dita en aquestes solucions tecnològiques, el “kit digital” exigirà als “agents digitalitzadors” que presten un servei de suport davant incidències amb un termini de resolució de menys de 24 hores. I, també que imparteixin la pyme la formació necessària “que permeti l’adquisició de coneixements bàsic pel seu ús inicial i posterior gestió, especialment en matèria de compliments de la normativa aplicable, en concret el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea, y qualsevol altra normativa específica que es determini.

Quan s’ha de sol·licitar i executar l’ajuda?

Els terminis són altre element clau per no perdre’s en aquestes ajudes a la digitalització de les PYMES. Aleshores, hi ha 3 terminis que hem de tenir molt en compte a l’hora de sol·licitar i executar aquestes subvencions:

  • La formalització d’acords de prestació de solucions s’ha de fer amb un màxim de sis mesos des de la notificació de la concessió de l’ajuda.
  • Posteriorment, en un termini màxim de tres mesos des de la validació de l’esmentat acord s’haurà de realitzar la implementació tecnològica.
  • I, finalment, hi ha una altra fase de dotze mesos -a computar des de la factura que tanqui la implementació anterior- a la que es procedirà al desenvolupament i la consolidació d’aquesta tecnologia dins de la PYME

No dubtis en posar-te en contacte amb ADVADVOCATS per poder resoldre els teus dubtes i podes beneficiar-te d’aquesta ajuda gràcies a la empresa AULA INFORMÀTICA PROFESSIONAL, el nostre col·laborador agent digitalitzador.