Herència o Donació en vida?

Herència o Donació en vida? les diferències en impostos entre aquests dos conceptes

Sovint i és recurrent, a l’hora de repartir o traspassar els seus béns, moltes persones dubten si és millor fer donació, traspassar-los en vida, o bé deixar-los en testament i traspassar-los un cop el seu propietari és difunt. La pregunta recurrent és: herència o donació en vida?

Les diferències en impostos entre herència o donació en vida

D’entrada, dir que tant la donació en vida com l’herència estan subjectes a l’impost de successions i donacions i si el que es dona o hereta es un bé immoble aquest també està subjecte a l’impost de plusvàlua (un impost que grava l’increment de patrimoni del bé quan algú el rep, ja sigui per herència com per donació. Es tracta d’un impost municipal variable i que es calcula per unes taules referenciades al valor dels immobles segons les ciutats i barris).

Aquests impostos son diferents en funció de la comunitat autònoma on es visqui, doncs és un impost transferit. Si ens centrem a Catalunya, podem dir que amb la regulació fiscal actual és millor deixar el béns en testament que fer una donació dels mateixos, doncs les donacions no tenen les reduccions que tenen les herències.

A priori, doncs, l’opció de l’herència és la menys costosa que la de donar, però potser no sempre ha de ser la més convenient.

Herència o Donació en vida diferencias

Diferències entre donació i herència

T’expliquem concretament quines són les diferències principals:

La principal diferència entre donació i herència és el moment en què es fa la transferència dels béns.

En el cas de la donació, la transferència es realitza en vida. És a dir, quan decideixes donar una mica de la teva propietat a una altra persona en vida. Mentre que en una herència la transferència de patrimoni es fa després de la mort. És a dir, en morir, les teves propietats i béns passen als teus hereus segons l’establert al teu testament o a la llei.

Una altra diferència destacada entre la donació i l’herència és la quantitat d’impostos que s’apliquen. T’ho expliquem a continuació.

Impostos a tenir en compte en una herència

Des de d’ADV ADVOCATS recomanem comptar amb l’ajuda d’un assessor legal i fiscal, ja que els impostos que s’apliquen poden variar segons cada comunitat autònoma. No obstant això, els impostos que heu de tenir en compte en una herència són els següents:

  • Impost sobre successions i donacions: És un impost directe que la persona que rep l’herència ha de pagar, i alhora incrementa el seu patrimoni. Aquest impost es grava segons el valor total de l’herència rebuda.
  • Plusvàlua municipal: Es tracta de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU). És un valor municipal i el marquen les ordenances fiscals de cada Ajuntament.
  • Impost sobre la renda: Només s’aplica sobre els guanys o els rendiments obtinguts de la venda d’actius heretats. Per exemple, si un hereu ven una propietat heretada i obté un guany, és possible que hagi de pagar impostos sobre aquest guany.
Herència o Donació en vida

Impostos a tenir en compte en una donació

Algunes donacions poden estar exemptes d’impostos, com ara les donacions caritatives o les donacions a la família. Per això, us recomanem comptar amb l’assessorament d’un expert per analitzar el vostre cas concret i que us expliqui els impostos que apliquen a la vostra donació. Aquests són els que has de tenir en compte:

  • Impost sobre successions i donacions: Aquest impost també aplica a les donacions. En aquest cas, es calcula en funció del valor total de la donació i pot variar segons la comunitat autònoma.
  • Plusvàlua municipal: Aquest impost també aplica a les donacions. En aquest cas, qui rep els béns és qui tributa per la plusvàlua municipal.
  • Impost sobre la renda: En les donacions, si el bé té un valor superior a quan es va adquirir, s’hi ha d’incloure el possible guany patrimonial a la declaració de la renda del donant.
Herència o Donació en vida impostos

Què és millor rebre una herència o una donació?

Per triar entre herència o donació has de tenir en compte diferents factors. Des del punt de vista fiscal, heretar pot resultar més barat ja que hi ha comunitats autònomes que ofereixen reduccions i bonificacions segons la base imposable o el grau de parentiu a l’hora d’heretar.

També pot influir el tipus de relació que tinguis amb la persona a qui transferiràs els teus béns. Per exemple, si sou un familiar proper, potser és més natural i desitjable rebre una donació en lloc d’una herència, ja que això pot proporcionar un suport financer més immediat.

Basant-nos en la nostra experiència, sempre recomanem estudiar cada cas de manera independent. Si tens dubtes sobre quina és la millor manera de transferir els teus béns, pots posar-te en contacte amb ADV ADVOCATS i t’assessorarem sense compromís.

Contacta’ns ara a través de la nostra pàgina web i el nostre equip d’experts es comunicarà amb tu el més aviat possible.