Novetats fiscals de 2024

Hi ha moltes novetats fiscals de 2024, si vols estar al corrent, continua llegint!

El 2024 arranca amb novetats en matèria de fiscalitat que afecten a particulars, autònoms i empreses. En aquest article explicarem les modificacions més substancials que ja es posaran en marxa aquest mateix any.

Novetats fiscals de 2024​: més impostos per als arrendadors d'habitatge

Un dels canvis més importants és aquella novetat introduïda per la nova llei d’habitatge, que entrarà en vigor, precisament, enguany. A partir d’aquest 2024 la reducció aplicable al rendiment net en els lloguers d’habitatge habitual disminueix del 60% al 50%. Això que vol dir? Que la majoria dels arrendadors hauran de tributar més.

Les modificacions afectaran els contractes de lloguer firmats a partir de l’1 de gener del 2024, tots els altres es mantindran en aquell percentatge anterior. Ara bé, quan es pot aplicar un major percentatge de reducció?

Quan es pot aplicar un major percentatge de reducció?

  • La reducció a IRPF serà del 90%si tens un habitatge en una zona de mercat residencial tensionat, signes un contracte nou i rebaixes la renda més d’un 5% respecte de la renda del contracte anterior.
  • La reducció en IRPF serà del 70%si llogues per primera vegada l’habitatge, sempre que estigui situat en una zona de mercat residencial tensionat i l’inquilí tingui una edat compresa entre 18 i 35 anys.
  • La reducció serà del 60% si heu fet obres de rehabilitació l’habitatge en els dos anys anteriors a la data de signatura del contracte. Alguns canvis en l’obligació de declarar a l’IRPF.
las novetats fiscals de 2024​

Canvis en l'obligació de declarar en l'IRPF

La campanya de la renda del 2023 ja té data: començarà el 3 d’abril del 2024 i finalitzarà el dia 1 de juliol del 2024. Les declaracions en què es vulgui domiciliar el pagament, es podran presentar fins a una data concreta, dies abans de l’anterior: el 26 de juny de 2024. 

Dit això:

La normativa determina que no estan obligats a declarar tots aquells contribuents amb ingressos íntegres de feina no superin els 22.000 euros anuals, sempre que compleixin la resta dels requisits per no fer la declaració. Fins a l’any passat, aquest límit es reduïa a 14.000 euros si els ingressos del treball procedeixen de més d’un pagador sempre que les quantitats rebudes pels altres pagadors superin els 1.500 euros. A la pròxima declaració a presentar corresponent al 2023 aquest límit queda fixat en 15.000 euros, només augmenta mil euros.

En el cas dels autònoms: estan obligats a declarar aquest any si en qualsevol moment del 2023 van ser donats d’alta, com a treballadors per compte propi, al Règim Especial d’Autònoms o al Règim Especial de Treballadors del Mar. Abans es podia fer si no se superaven els 1.000 anuals. Ara s’ha de fer igualment.

Deducció per obres per a la millora de l'eficiència energètica

Una de les mesures temporals que també aterren el 2024 és la de la deducció en la quota íntegra estatal de l’IRPF aplicable sobre les quantitats invertides en obres de rehabilitació que contribueixin a assolir determinades millores de l’eficiència energètica de l’habitatge habitual o per arrendar-lo. L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) realitza una guia molt completa sobre quines són les deduccions que des de 2021 pots fer per aquestes obres. 

Increment de la deducció per donatius en l'IRPF

Des de l’1 de gener de 2024, augmenta fins a 250 euros la base sobre la qual es pot aplicar el 80% de deducció de la quota de l’IRPF pels donatius fets a entitats sense ànim de lucre. A partir d’aquesta xifra, la deducció passa del 35% al 40%. A més, sempre serà del 45% de deducció en el cas que en els dos anys anteriors es fes la mateixa donació a la mateixa entitat per, com a mínim, el mateix import.

Impost a la nòmina. El Mecanisme d’Equitat

L’impost sobre la nòmina, oficialment anomenat MEI (Mecanisme d’Equitat Inter generacional) va començar a aplicar-se per finançar la lluita de les pensions. En el primer any s’ha gravat a la nòmina amb un 0,6% del que el 0,5% ho assumia l’empresa i el 0,1% el treballador. De cara al 2024 puja el tipus al 0,7% del qual l’empresa assumeix el 0,58% i el treballador el 0,12%. Aquest impost grava la base de cotització, és a dir, la remuneració mensual bruta inclosa les pagues extres prorratejades.  Aquest impost s’actualitzarà cada any i s’aplicarà fins el 2032, any en el que el Govern ho revisarà.

Cotxe elèctric

Les persones que es comprin un cotxe elèctric amb endoll i de pila de combustible entre el 30/06/23 i fins el 31/12/24 podran deduir-se a l’IRPF el 15% del valor d’adquisició del vehicle (per un màxim de fins a 20.000€). Concretament, podrà deduir-se el valor d’adquisició, incloses les despeses i impostos de la compra, però s’haurà de descomptar qualsevol subvenció o quantia rebuda de programes d’ajuda pública.

Pot interessar-te el nostre article “Consells per a pagar menys impostos de successions

Si tens dubtes pots posar-te en contacte amb ADV ADVOCATS i t’assessorarem sense compromís. Contacta’ns ara a través de la nostra pàgina web i el nostre equip d’experts es comunicarà amb tu el més aviat possible.